четвъртък, 29 януари 2015 г.

Църквата "Св. Георги" в Оморфоклисиа, Костурско





От известно време пътникопотока от български туристи към може би най-красивата част на Гърция, доста се засилва, затова искам да обърна малко внимание към едно място от този край на Егейска Македония, с главен град Кастория, или по нашенски - Костур.








Кастория с нейните уникални паметници присъства във всички учебници по византийско изкуство с многото си запазени църкви, с уникални стенописи, които и до ден днешен привличат изкушените любители и строгите академични професионалисти, които се занимават с този клон на историческата наука.

Ето малка част за подгряване на апетита ;)

"Св.Богородица Кубелидики"





"Св. Николай Касници" с уникални стенописи




"Св. Петър и Павел" с хубави поствизантийски фрески




Старата митрополия "Св. Архангели"  




Ктиторската композиция с цар Михаил Асен и царица Ирина




Манастира "Богородица Мавриотица"




Фантастичната църква с вътрешна галерия "Св.Стефан"





Знаковата църква "Св. Безсребреници Козма и Дамян"



 Поствизантийската "Св. Троица" 




И малката, криеща фантастични фрески църквица "Св.Атанасий Музаки" 




Има още много и много, но сега няма да ходим там, за този град си трябва специално място на страниците на сайта, така, че ще ви заведа на може би най-малко известния византийски паметник в Костурско, и всъщност може би един от най-значимите, ако изобщо, за нещата там може да се прави някаква класификация...


Двадесетина километра западно от Костур се намира селцето Оморфоклисия, или Галища в нашата традиция. Днес то наброява четиридесетина жители, но в центъра му се извисява нашата цел, а именно внушителната църква, посветена на "Св. Георги".




Храмът, който е бил част от голям манастир, е бил строен на два етапа. По време на първия период, камбанарията е била самостоятелно стояща пред входа, а по време на втория е свързана с църквата посредством надлъжен притвор, за което свидетелства и приложения план на католикона.






Според ктиторския надпис, църквата е построена и изографисана през 1286/7 год. със средствата на трима братя, благородници от фамилията Недзала - Никофор, Йоан и Андроник.



ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ Κ(ΑΙ) ΑΝΗΣΤΟΡΙΘΕΙ Ο ΘΕΙΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ

ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ Κ(ΑΙ) ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙ ΕΞΟΔΟΥ Κ(ΑΙ) ΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΩΝ ΝΕΤΖΑ-
ΛΩΝ Κ(ΑΙ) ΑΥΤΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΤΕ ΚΥΡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κ(ΑΙ) ΚΥΡ ΙΩ(Α)ΝΝΟΥ Κ(ΑΙ) ΚΥΡ ΑΝ-
ΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙ(ΑΣ) ΤΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙ-
ΛΕΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΙΡΗΝΗΣ Κ(ΑΙ) ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ(ΑΙ) ΜΑΡΙ(ΑΣ) ΤΩΝ ΠΑ-
ΛΑΙΩΛΟΓΩΝ ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ ΑΨϞΕ (=1287).

Издигна се изоснови и се изографиса божественият и всечестен храм на светия и славен великомъченик и победоносец Георги с помощта и средствата на най-благородните Недзала и братя господин Никифор и господин Йоан и господин Андроник, при царуването на богочестивите велики василевси Андроник и Ирина и сина негов Михаил и Мария Палеолози, в годината 1286/7




(Монета на съимператорите Андроник II и Михаил IX. Изт. Wikipedia)


В надписа се споменава, че е завършена по време на царуването на Андроник II Палеолог (1282-1328), императрица Ирина, и децата им Михаил и Мария...и както личи преди коронацията на Михаил за съимператор, която е през 1295 год като Михаил IX Палеолог (1295-1320)

Ирина, която е втората жена на императора, родена в Италия под името Йоланда, но след брака си с овдовелия Андроник през 1284 приема православието и съответно името Ирина. 
Вероятно се има пред вид завършването на втория строителен етап, а именно появата и изографисването на притвора.

От север на западната стена са изобразени Св.Теодор Студит, Св. Пимен, Св.Андрей Критски и непознат светец-монах




От юг на западната страна са Св.Йоасаф, Св.Варлаам, Св.Харитон и Св.Стефан Нови, който не е изчистен още от консерваторите.




Вътрешността на храма и камбанарията са били изографисани преди това, вероятно през годината, упомената в надписа - 1286/7 

За щастие много добре е запазен образа на Св. апостол  Петър



Разбира се не може да се мине без монументалните фигури на свети войни в цял ръст по колоните, крепящи купола.

Св. Димитър Солунски



Св. Нестор




и един неидентифициран светец




Стенописите са фантастични, но за съжаление не всички са запазени, а отделно и нямахме необходимото разрешение да поснимаме колкото ни се искаше... все пак представям ви това което успяхме да заснемем...




От композициите на Христовите страдания, най-добре са запазени Предателството на Юда и Разпятието Христово








В олтара имаме впечатляващо композиран Мелизмос, типично за XIII век, а над него Причастяването на Апостолите



Но връх на всичко е едно уникално изображение на Св. Троица, нещо изключително рядко като иконографски особености






В южната галерия също има стенописи, от периода края на XIII - началото на XIV век, някой от които дори и днес изглеждат добре.











Впечатление правят изображенията на Св. Сергий и Вакх






Главната светиня на храма е високата почти 3 метра дървена статуя на Св. Георги, която не снимах, и която също датира от XIII век.
Все пак снимки в интернет има вече тук таме и за удобство ще покажа например тази: 


Източник: http://www.diakonima.gr