четвъртък, 21 юли 2011 г.

Крепостта Момина КулаДвижейки се през пролома на р.Места ,между Банско и Гоце Делчев ,пътя ,следвайки течението на реката ,навлиза в своеобразна клисура ,обградена от двете страни от високи ,непристъпни скали ... Това е т.н. "Момина Клисура"...


Проломът свързва Разложката долина с Гоцеделчевското поле от юг.
Хубаво описание на тези места ни е оставил Васил Кънчов в пътеписа си "Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско " /може да го прочетете в линка/ ,но нас ни интересуват останките от едно малко укрепление ,кацнало на една от непристъпните отвесни скали току над пътя ... това е крепостта "Момина Кула" ...


Идвайки от Гоце Делчев ,на път за Банско не е възможно да не я забележите ... Намира се точно над главния път свързващ тези две китни градчета ... Очевидно за строежа е използван ломен местен камък ,защото цвета на скалите наоколо е червеникав ,а такъв е и цвета на крепостните зидове ,които времето е пожалило ...
Оставяме колата на уширението до пътя под скалата с крепостта ,край някаква нова стопанска сграда ,и поемаме на запад ,в посока коритото на малка река ,вливаща се в Места на това място...
Ако идвате от Банско ,подхода е след с.Места /след ханче Момина Кула/ ...


Тясна козя пътека ,минава край няколко схлупени къщички ,и извива нагоре към крепостта ,до която се стига без напрежение ,за около 20-тина минути ...Очевидно това е бил и подхода към крепостта и в средните векове ,защото тук - таме личат заравнявания в скалите ,по трасето на пътеката ,която не след дълго ни отвежда до крепостната стена ,която прегражда единствения достъпен участък от терена ,който заема крепостта ,и е издигната така ,че следва неговата естествена конфигурация ,умело използвайки и естествените скални образувания ...


В останалите участъци ,скалите са напълно отвесни и достъпа е невъзможен ,така че навярно не се е налагало укрепяване ,или е имало само леко такова ,от дървена палисада или зид без хоросанова спойка ... Входа на крепостта е вместен в пространството на крепостния зид ,който е запазен на значителна височина ...

Поради естествените особености на терена ,фортификаторът не е предвидил изграждането на крепостни кули ,осигуряващи отбраната на входа ,навярно поради малкото пространство ,защитавано от крепостните стени ,а за защитата способстват единствено естествените чупки на скалите ,от които може много удачно да се води отбраната на крепостта ...


Впечатление прави една запазена бойница ,южно от входа ,осигуряваща неговата отбрана от един или двама стрелци ,която е нагледен пример за гореизложените факти ,и за таланта на средновековния архитект ,планирал укреплението....


запазена е тясната бойна пътека ,и единствения зъбер ,вместен между две естествени скали ...


Входа на крепостта е бил затварян от еднокрила порта ,чиито глездо за залостващия механизъм още стои ...
Изсечени в скалите стъпала водят до вътрешността на укреплението ,където наред с керамиката ,пръсната по терена се забелязват останки от една сграда ,с неизвестно предназначение ...Укреплението известно с името "Момина Кула" ,е малко ,с площ не по-голяма от 500 кв.м и най-вероятно е изпълнявало охранителни функции ,по този участък на пътя ,следващ коритото на р.Места


Информацията в публичното пространство ,за тази малка крепост е абсолютно нищожна ,може би в музея на Гоце Делчев ,ще могат да дадат някакви упътвания към библиография ,касаеща поне археологическите проучвания /ако има такива/ ,но името на крепостта напълно липсва в познатите ни до момента исторически извори ...

Западно от Гоце Делчев ,край с.Делчево ,има още една крепост със същото име "Момина Кула" ,а вероятно и със същите функции ... Но те е по-слабо запазена и на нея внимание ще отделим навярно в някое от следващите ни посещения из този хубав български край...Ето и две фотки ,направени от селото към крепостта ...


Няма коментари:

Публикуване на коментар